Okul müdürü nedir, nasıl olunur?

Okul müdürü nedir, ne demektir, kime denir, kimdir?

Yönetiminden sorumlu olduğu eğitim kurumunda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kişilere okul müdürü denilmektedir. Okul müdürleri, kurumun amaçlarının gerçekleşmesi adına tüm kaynakları etkili ve verimli kullanmakla sorumludur. Bunun dışında okullardaki en yetkili kişi konumundadır. Ancak yönetim işini tek başına gerçekleştirmez. Okulda bulunan kurul, komisyon ve ekiplerle iş birliği içerisindedir. Peki okul müdürleri ne gibi görevlere sahiptir?

Okul müdürü görevleri nelerdir, ne iş yaparlar?

Okul müdürlerinin yapmakla yükümlü olduğu görev, yetki ve sorumlulukları yasalarca belirlenmiş durumdadır. Okul müdürleri genel olarak az çalıştıkları için eleştirilen kimselerdir. Fakat aşağıdaki maddelerden de görebileceğiniz üzere oldukça zor görevleri bulunmaktadır.

 • Okul müdürleri, eğitim ve öğretim ile ilgili görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun bir şekilde yürütmektedir.
 • Öğretim yılı henüz başlamadan okulda bulunan personellerin iş dağılımlarını yapar ve bunları bildirir. Ayrıca öğretmenlerin okutacakları derslere ilişkin görevlerinin dağıtımını gerçekleştirir.
 • Öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar.
 • Okul veya kurumun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesisleri eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Eğitim ve öğretim sürecinin daha etkili bir biçimde ilerlemesi ve var olan sorunların çözümü adına kurul, komisyon, ekipleri oluşturur ve buradan çıkan kararları onar, gerektiğinde de üst mercilere bildirir.
 • Öğretmen performanslarını ölçümlemek için her dönemde en az bir kere dersini izler ve rehberlikte bulunur.
 • Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Bunun dışında okul ihtiyaçlarını belirler ve bütçe imkanlarına göre satın alma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Okul ve kurumun düzeni ile ilgili bütün tedbirleri alır.
 • Personellerin sicil ve disiplin işleri ile öğrenci ödül ve disiplin işlerini yönetir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Ders yılı içinde velilerin talebi doğrultusunda öğrencilere en fazla 5 gün izin verebilir.
 • Öğretmenlerin ve ayrıca öğrencilerin nöbet ve görev yerlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
 • Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar.
 • Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylamakla görevlidir.
 • Görevini eksiksiz yerine getiren personellerin ödüllendirilmesini teklif edebilirken, görevini aksatan personellerin de hakkında disiplin işlemi yapılmasını sağlayabilir.
 • Herhangi bir sebepten dolayı görevinin başında bulunamayan personel yerine görevlendirmeler yapar.
 • Eğitim ve öğretimde her türlü mevzuat değişikliğini takip eder ve ilgili kişilere duyurulmasını sağlar.
 • Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirir.
 • Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
 • Görev tanımındaki diğer görevleri yapar.

Okul müdürü olma şartları nelerdir?

Okul müdürü olabilmek için çeşitli şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan kimseler okul müdürü olarak görev alamazlar. Aşağıda kimler okul müdürü olabilir maddeler halinde verdik.

 • Yüksek okul/fakülte mezunu olmalısınız.
 • Başvuru sırasında MEB’de kadrolu öğretmen olmalısınız,
 • Atanmak istediğiniz kuruma branşınız gereği öğretmen olabilme hakkınız olmalı, (Türkçe Öğretmeni Liseye, Tarih Öğretmeni de Ortaokula başvuramaz.)
 • Soruşturma ile yöneticilik üzerinizden alınmamış olacak. (Alınmışsa 4 yıl geçmişse başvuru yapabilirsiniz)

Bu vermiş olduğumuz şartlar okul müdür olma şartları arasında olmazsa olmaz şartlardır. Bir de aşağıda vermiş olduğumuz şartlar bulunmaktadır. Bunlardan bir maddeyi bile sağlıyorsanız okul müdürü olarak görev alabilirsiniz.

 • Daha önce Asil Müdür olarak görev yapmışsanız ya da,
 • En az 2 yıl müdür başyardımcısı olarak çalışmışsanız ya da
 • Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ve müdür başyardımcılığı yapmışsanız bu görevlerinizi sürelerinin toplamı en az üç yıl ise ya da bu görevlerden herhangi birini 3 yıl yaptıysanız (örneğin 3 yıl müdür yardımcılığınız varsa) ya da
 • MEB’de şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmışsanız ya da
 • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmışsanız,

Okul müdürü olarak görev alabilirsiniz. Tekrar bahsetmek gerekirse genel şartların hepsini sağlıyor olmanız zorunludur. Fakat özel şartlardan bir tanesini bile sağlamanız okul müdürü olmak için başvuru yapmanıza olanak tanımaktadır. Hiç idarecilik görevinde bulunmamış ancak 8 sene öğretmenlik yapmış birisi de okul müdürü olmak için başvuru yapabilmektedir.

Okul müdürü nasıl olunur?

Şayet yukarıda vermiş olduğumuz şartları sağlıyorsanız, okul müdürü alımı için açılan kontenjanlara başvuru yapabilirsiniz demektir. Bunun için öncelikle bir sözlü sınavdan geçirilirsiniz. Boş bulunan kadro sayısının 3 katı aday bu sözlü sınava alınmaktadır. Bu sınavda aşağıda vermiş olduğumuz kriterler göz önüne alınır ve puanlama yapılır.

 • Öğrenim durumunuz (lisans, yüksek lisans, doktora)
 • Ödüller (her bir ödülün biri geçerli)
 • Cezalar (olumsuz puan)
 • Hizmetiniz (öğretmen ve yöneticilikte geçen hizmet süreleri)

Toplam 100 puan üzerinden tarafınıza bir sözlü sınav puanı verilmektedir. Bu puan görevlendirmenizin yapılması için gereken puanın yüzde 50’sini sağlar. Geriye kalan yüzde 50 ise başvuru sırasında doldurmuş oldukları formdaki bilgilerden verilmektedir. Bu puana ek olarak çeşitli ek puanlar da kazanabilirsiniz.

 • İmam hatip ortaokuluna başvuran Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenlerine
 • İmam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarına başvuran meslek dersleri alan öğretmenleri
 • Sosyal bilimler liselerine başvuran Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri
 • Güzel sanatlar liselerine başvuran Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri
 • Spor liselerine başvuran Beden Eğitimi alan öğretmenleri – Özel eğitim kurumlarına başvuran rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenlerine

5 ek puan verilmektedir. Okul müdürlüğü için başvurular okulların kapanması 3 ay kala başlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na yapacak olduğunuz başvurular için doldurmanız gereken bir form bulunmaktadır. Bu forma Ek-2 Formu denilmektedir. Bu formu indirmek ve incelemek için hemen TIKLAYIN.

Elde edilmiş olan toplam puana göre sıralama gerçekleştirilir ve bu sıralamanın sonunda da 4 sene süre için müdür ataması yapılmaktadır.  Bunların dışında okul müdürü mesleği hakkında çok soru gelmektedir. Bu sorular arasında en sık sorulanları ve cevaplarını aşağıda verdik. Sizlerin de okul müdürlüğü konusunda sorularınız varsa yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Okul müdürü kaç saat derse girer : Okul müdürleri haftada en az 2 saat ve en fazla da 6 saat derse girerler. 

Okul müdürü kaç saat ek ders alır : Okul müdürlerine haftada 24 saat ek ders ücreti verilmektedir. Müdürün baş yardımcıları ise 19 saat ek ders ücreti alır.

Okul müdürü disiplin, kınama cezası verebilir mi :Okul müdürünün Anayasanın 42. maddesi, 1702 sayılı kanun, 657 sayılı kanun ve 4357 sayılı kanuna göre “maaştan Kesim” cezası dahil ceza verme yetkisi vardır. Ancak bu cezaları altyapısı olmadan veremez. 

Bu yazımızda okul müdürünün görev tanımı, görev süresi, hakları ile okul müdürü olmak istiyorum nasıl olurum hakkında detaylı bilgiler sunduk. Ayrıca diğer yazımızdan okul müdürü maaşları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 


Yorum Yaz